Şartlar ve Koşullar

Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası


Madde1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI: STOKMATIK

E-Posta: info@stokmatik.net

ALICI : Stokmatik uygulamasını kullanmak için lisans almış olan son Kullanıcı.


Madde2: KONU VE KAPSAMI

Sözleşmesi (“Sözleşme”) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı'nın,  www.stokmatik.net adresinden sunulan hizmet üzerinden (“Websitesi”), Satıcıya ait ürünlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Stokmatik ile akdetmiş oldukları websitesi üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu ürün satışında Stokmatik'in herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

Madde 3: ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
Ürünü satın alan alıcıya Stokmatik tarafından 1 yıllık lisans numarası verilecektir. Oluşturulan lisans numarası kişinin
www.stokmatik.net sitesine kayıt olurken yazmış olduğu cep telefonu numarasına kısa mesaj ile gönderilecektir. ALICI bu numaranın doğruluğunu onaylamış ve stokmatik tarafından kısa mesaj, e,posta ve bildirim gönderilmesini ya da doğrudan aranmasını kabul etmiştir. Yanlış bir iletişim bilgisi girilmesi durumunda ya da verilen numaraya ait hattın çalışmaması durumunda oluşacak aksamalardan Stokmatik sorumlu değildir. Lisans numarasını alan Müşteri cep telefonu modeline göre gereken programı Google Play yada AppleStore sitelerinden indirip yükleyebilir.


Madde 4: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
Satın alınan hizmetin 1 yıllık kullanım hakkını veren lisans numarası, ALICI'nın cep telefonuna SMS yolu ile gönderilir. Bu işlem için ALICI'nın kendi operatörü ile yapmış olduğu anlaşma SATICI'nın sorumluluğunda değildir.


Madde5: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
ALICI satın almış olduğu STOKMATIK uygulamasını yalnızca uygulamanın amacı doğrultusunda kullanacağını kabul ve taahhüt eder. STOKMATIK uygulamasının kodlarına veya çalışmasını sağlayan verilere herhangi bir müdahalede bulunmayacağını, STOKMATİK'i ve çalışmasını sağlayan verileri kopyalamayacağını ya da kopyalanmasına yardımcı olmayacağını kabul etmiştir. Aksi durumda STOKMATIK'in kopyalanmasında doğan tüm zararlarını karşılayacağını kabul ve taahhüt etmiştir.


Madde 6: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı sözleşme konusu ürünü çalışır durumda taahhütlerini eksiksiz yerine getirir şekilde teslim edecektir. SATICI Teknolojik aksaklıklar kapsamında uygulamanın çalışmasını engelleyecek durumlarda en kısa sürede sorunu çözmeyi taahhüt eder. Uygulamanın çalışmasının süresiz olarak durması durumunda SATICI ALICI'lara satın aldıkları hizmeti kalan günlere bölerek kullanamadıkları kadarını iade eder.


Madde 7: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
Ürünün Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli 
Stokmatik.net adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.


Madde 8: ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI
Satın alınan ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur.


Madde 9: VADELİ FİYAT
Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, fatura içeriğinde mevcuttur.


Madde 10: FAİZ
Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda taksit sayısına göre alışverişlerde aylık  vade farkı uygulanarak satış fiyatı belirlenmektedir. ALICI, çalıştığı bankaya karşı 12. madde hükmünce sorumludur.


Madde 11: ÖDEME PLANI
Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.


Madde 12: CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün lisansının kendisine tesliminden itibaren 14 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde sisteme kayıtlı olan e-posta veya telefon ile SATICI'ya bildirimde bulunulması gerekir.
 Bu hakkın kullanılması halinde, ALICI'ya teslim edilen ürüne ilişkin e-faturanın iadesi veya iptali zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7(yedi) gün içinde ürün bedeli ALICIya iade edilir ve 7 (yedi) günlük süre içinde ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, ALICIya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.


Madde 13: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI dan talep edebilir ve her koşulda ALICInın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.


MADDE 14 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ve 
Stokmatik'in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


Madde 15: YÜRÜRLÜK
Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.


Madde 16: YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Satıcının Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.


Üyelik ve Kullanım Şartları;

Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.


1- Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan  Stokmatik.net mağazamız sorumlu değildir. 

2- Stokmatik.net, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal, genel kesinti ve arızalar veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

3- Stokmatik.net işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

4- Stokmatik.net, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5- Bu internet sitesi Stokmatik.net'in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Stokmatik.net, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

6- Stokmatik.net bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, Stokmatik markası ve diğer markaları, alan adları, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Stokmatik.net'in burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

7- Mağazamıza vermiş olduğunuz iletişim bilgileri, sizleri bilgilendirmek ve yönlendirmek için kullanılabilir.


STOKMATIK Markasını arayan kişilerin paylaşmış olduğu ad, soyad, telefon numarası, adres ve ses kaydına ilişkin kişisel veriler, arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi, aramanın teyidi, gerekli hallerde arayan kişilere gerekli geri dönüşlerin sağlanması, aramalara ilişkin istatistiklerinin tutulması, hizmet kalitesi standartlarına riayet edilebilmesi, Şirketimizin Müşteri Memnuniyeti Hizmeti temin sürecinin yürütülebilmesi, ileride doğabilecek olası uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu kişisel veriler 6698 sayılı kanunun ilgili 5. maddesinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgülüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebebine bağlı olarak telefon yöntemiyle otomatik olarak ve istatiksel kayıtların tutulabilmesi amacı ile yazılı olarak işlenmekte olup yalnızca hukuki uyuşmazlıklarda talep durumunda ilgili yargı mercileri ile paylaşılacaktır. 6698 sayılı kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen  11. Maddesi ve yasal mevzuat kapsamındaki tüm haklarınızı kullanmak için kullanmak istediğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren metni aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak veri sorumlusu olarak info@stokmatik.net adresimize gönderebilirsiniz.

info@stokmatik.net adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile talebinizi içeren ıslak imzalı dilekçe ile yazılı olarak iletebilirsiniz.


Kişisel verilerinizin güvenliğine ilişkin daha fazla bilgi edinmek ve talepleriniz için info@stokmatik.net adresinden bize ulaşabilirsiniz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafınıza aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmiştir.


Stokmatik ücretsiz olarak sunduğu hizmetler için geriye dönük ücret talep etmez. Yapmış olduğu tanıtım, satış, pazarlama, ve indirim, kampanyaları değiştirme ve uygulamayı ücretle satma hakkını saklı tutar.

Stokmatik.net, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.